Препоруке за ученике

1. Препоруке за ученике:

1.1. Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни
симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код
којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са
поврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARS-CoV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа,
нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.

1.2. Ученици који имају симптоме заразних болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми
као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или код којих постоји
сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са сумњом или
поврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARS-CoV-2 (на примјер, уколико је код неког члана домаћинства
потврђена инфекција или постоји сумња на инфекцију вирусом SARS-CoV-2) остају код куће, те их
родитељи/старатељи не смију доводити у школу.

1.3. Прије поласка ученика у школу родитељи/старатељи врше провјеру физичког стања дјетета и његове
тјелесне температуре.

1.4. Ученике континуирано подстицати на одржавање хигијене и правилно понашање у контексту спречавања
појаве инфекције. Обавезно је омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном након кориштења
тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити
папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са
поклопцем. Прије уласка у учионицу, дјеца обавезно дезинфикују руке прије почетка наставе.
Учитељ/наставник који реализује први час дужан је да помогне ученицима приликом дезинфекције руку након
чега оставља дезинфекционо средство на предвиђено мјесто.

1.5. Свако дијете доноси своју ужину и не дијели је са другом дјецом. Такође, не дијеле ни школски прибор, те
треба избјегавати рад у паровима, групни рад и слично.

1.6. Ученици треба да носе заштитне маске приликом уласка у школу, одласка у тоалет и на мјестима гдје се
сусрећу са дјецом из других одјељења/разреда. Ношење маске током наставе се препоручује када је то могуће,
посебно када су у питању дјеца која имају здравствене проблеме (алергије, астму, дијабетес, системске болести
и др ) или су склона честим инфекцијама респираторног система. Начин кориштења маски подразумијева
адекватан начин стављања и употребе маске, те њено хигијенско одлагање у отпад. Свака манипулација са
маском, прије и послије употребе захтијева прање/дезинфекцију руку. За ученике се препоручује ношење
памучних маски. Сваки ученик треба да има резервну маску у случају оштећења или прљања.

1.7. Ако ученик развије симптоме COVID-19 током боравка у школи одмах се обавјештавају родитељи, који у
најкраћем року требају доћи по дијете. У школи мора бити обезбијеђена просторија у којој ће боравити дијете
са симптомима, до доласка родитеља/старатеља. Дијете са симптомима се одмах издваја у ту просторију, док
се учионица у којој је дијете боравило одмах провјетрава и дезинфекционим средством се пребришу клупа и
друга мјеста која су често додиривана. Уједно, учитељ/наставник о истом обавјештава директора који, даље,
обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља која спроводи епидемиолошко
истраживање и неопходне епидемиолошке мјере у овом случају, те надлежно Министарство.

1.8. Ученици са сметњама у развоју који похађају наставу у редовним одјељењима укључују се у наставни
процес као и дјеца типичног развоја, с тим да је неопходно поштовати врсту сметње коју дијете има.

1.9. За дјецу хроничне болеснике потребно је да, родитељи поред свог мишљења, прије поласка у школу, школи
доставе мишљење надлежног љекара о процјени његовог здравственог стања и могућности похађања наставе.

1.10. Дјеца у карантину/изолацији као и друга дјеца за коју то препоручи надлежни доктор медицине, похађају
online наставу. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате online наставу, за све
информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године.
Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе
одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе и
Републичким педагошким заводом. Ученицима који похађају online наставу не уписују се изостанци са наставе.

1.11. Организовање продуженог боравка и јутарњег чувања треба планирати поштујући прописане хигијенско-
епидемиолошке мјере. Продужени боравак и јутарње чување се организује за групу од максимално 15 ученика.

1.12. Није препоручљиво да ученици излазе за вријеме одмора. Уколико постоји потреба за одлазак у тоалет,
омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика. Није
дозвољено организовање кабинетске наставе, будући да таква настава захтијева појачано кретање по
ходницима, мијешање дјеце различитих разреда/одјељења и заједничку употреба предмета/површина од
стране ученика различитих разреда/одјељења.

1.13. Директори су дужни да организују превоз ученика, односно да са локалним заједницама и превозницима
договоре начин превоза ученика, по прилагођеном распореду уз поштовање мјера и препорука Института за
јавно здравство Републике Српске.