ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“ ЉУБИЊЕ ОДЈЕЉЕЊЕ БЕРКОВИЋИ

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“ ЉУБИЊЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ БЕРКОВИЋИ

                         О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавјештавају се свршени ученици ОШ“ЊЕГОШ“ Берковићи, да  је ове школске године у ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „Светозар Ћоровић“Љубиње,одјељење Берковићи, планирано ново занимање у оквиру струке:Економија, право, трговина, и то:

–ПОСЛОВНО –ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР

У оквиру овог занимања ученици се оспособљавају, осим за економску проблематику и за изучавање области из ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА.

С обзиром да је евидетна потреба тржишта за пословним информатичарима,који поред доброг познавања области економије, маркетинга и менаџмента, познају могућности примјене информационе технологије и подршци пословним процесима у предузећима,ПОСЛОВНО-ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР је врло атрактивно звање.

Циљ програма је образовање ученика, чије ће компетенције бити општег карактера са широким и свестраним увидом у знања и практичне послове у оквиру економије, али са нагласком на знања и вјештине из области ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА.

Завршетком школовања, ученици ће стећи знања и вјештине за обављање економских и пословно-информатичких послова у предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и органима јавног сектора, како у домаћим, тако и међународним размјерама.

Биће оспособљен да ради послове за које постоји велика понуда у свијету ФРИЛЕНСОВАЊА! (ХОНОРАРНИ РАДНИК који сам бира послове у области програмирања, дизајнирања, маркетинга).

Знања у оквиру занимања ПОСЛОВНО-ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР су значајна за доношење важних пословних одлука у различитим предузећима, као и за даље усавршавање оних који сматрају да је образовање једа од важних животних приоритета.

Млади људи,који немају намјеру да студирају, имаће на располагању велики избор послова, а уколико планирају да студирају, занимање пословно-информатички техничар је одлична основа са факултет ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, а нарочито за смјер ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА на Економском факултету.

Стручни предмети у току четверогодишњег школовања:

 1. Пословна економија
 2. Основи економије
 3. Књиговодство
 4. Пословна информатика
 5. Привредна математика
 6. Финансијска математика
 7. Финансијска тржишта
 8. Статистика
 9. Дигитални маркетинг
 10. Пословно-информатичка обука
 11. Финансијско право
 12. Процеси развоја софтвера
 13. Предузетништво и иновације у ИТ
 14. Менаџмент информационих система
 15. Јавне финансије
 16. Веб-дизајн
 17. Изборни предмет

ОГЛАС за пријем ученика у први разред шк.2020/2021 године је објављен на огласној табли школе.

 Додатна објашњења можете добити на тел.: 059 483 131, 065 895 044.

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“ ЉУБИЊЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ БЕРКОВИЋИ

На основу објевљеног конкурса Министарства просвјете и културе Републике Српске, школа објављује:

                     О  Г  Л  А  С

       За пријем ученика у први разред у шк.2020/2021 .години :

         У оквиру струке: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, ТРГОВИНА:

 • Пословно-информатички техничар……………24 ученика

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

 1. ПРИЈАВА ЗА УПИС-(преузима се у школи)
 2. ОРИГИНАЛНО СВЈЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
  (VI,VII,VIII i IX разред)
 3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

                            ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената се врши:

 Од 15.6-16-6.2020.године за ученике који имају 60 и више бодова(одлични ученици). 

Од 22.6.-24.6. за остале ученике! 

                           ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Од 06.07.-08.07.2020.године  

Од 13.07.-17.07.2020 године

За ученике који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање,гдје има слободног мјеста!

Документа се примају у просторијама школе у времену од 8-11 часова!