ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“ ЉУБИЊЕ

Јавна установа Средњошколси центар „Светозар Ћоровић“ у Љубињу је једна од најмлађих средњих школа у Републици Српској. До почетка рата, априла 1992. године школа је била истурено одјељење Средњошколског центра у Стоцу 25. октобар. Од априла 1992.г средња школа у Љубињу је постојала као истурено одјељење Гимназије „Јован Дучић“ Требиње, Средње машинске школе Требиње. Своју самосталност школа је добила 11.09.2002. године са матичним бројем 1959751 и шифром дјелатности 85.31 (опште образовање и 85.32 стручно образовање).

Од 15.08.2007. школа је припојено и одјељење у Берковићима. Данас је то јединствена средња школа на подручју двије општине Љубиња и Берковића, у којој се школују ученици IV степена – гимназије општи смјер и ученици IV степена – стручна школа